ברוכים הבאים לעמותה הישראלית לסוסי קווטר

el-al


לחברים שלום,

חוק הספורט התשמ"ח – 1988, קובע כי ספורטאים לא ישתתפו בתחרויות ספורט, המאורגנות על-ידי אגודת ספורט, מכוני ספורט, ארגוני ספורט והתאחדויות או איגודים, אם לא עברו תחילה בדיקות רפואיות על-ידי רופאי ספורט מורשים, המעידות על כשירותם הרפואית.

לתשומת לבכם, בהתאם לחוזר מינהל רפואה: הפסקת הכרה בתחנות ניידות לרפואת ספורט (26/2013), החל מיום ה - 31.12.2013 יופסק הליך ההכרה בתחנות ניידות לרפואת ספורט. החל מיום זה יבוצעו בדיקות רפואיות לספורטאים אך ורק בתחנות הנייחות (קבועות) לרפואת ספורט, שהוכרו על-ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים.

להלן קישור לרשימת תחנות לבדיקה רפואית לאתר של משרד הבריאות, כמו כן מצורף דו"ח אקסל עדכני למועד של היום.

רשימה תחנות לבדיקה רפואית

דירוג על ידי Jeannie Young

חנוכה 2013
    א2       קבוצה ב   
2818
3442
2279
825
29 55
930
38 10
411
8881
3140
1665
393
1932
4489
80 
el-al el-al

el-al el-al