חודש: אפריל 2021

סל הרמה

עבור קמעונאים – אלה שאורזים סחורות לצרכנים – חשוב יותר מתמיד להבין את צרכי הלקוחות שלהם בכדי לספק את הסחורה…