דירוג השופט יורגן וון ביסטראם חנוכה 2009

      קב א'             קב ב'             קב ג'      
77083
799371
399065
517022
16649
356223
54247
5044
1