דירוג השופט יורגן וון ביסטראם חנוכה 2009

      קב א'             קב ב'             קב ג'      
77083
799371
399065
516649
356223
57722
544247
50442
1 17