עמותה הישראלית לסוסי קווטר

סיכום ישיבות

docs סיכום ישיבת הנהלה 9.9.11
docs ישיבת הנהלה ;4.1.11 בחוות "דאבל ר" במושב אודים
docs פרוטוקול פגישת ועדת נוער 23.9.11
docs נושאים לישיבת הנהלה 25.8.10
docs נושאים לדיון ישיבת מדריכים 25.8.10
docs ישיבת הנהלה 15.4.10 גדרה
docs ישיבת הנהלה מרץ 2010 בגדרה
docs ישיבת ועדת נוער בקיבוץ מגל 23.3.10
docs ישיבת ועדת נוער - מגל מרץ 2010