דירוג הנבחרת נוער:

בוגרים

דירוג הקבוצות סדנא סוכות 2010 סינדי צילטון מור 2.10.10
קבוצה א2             קבוצה ב1
31
28
26
45+44
42+3
32
12
8
6
33
4
20
9 + 11 +21
10 + 16
18
27+19+15
14 +5
25
24

קבוצה א1
אינגליש  הורסמנשיפ   סוסים צעירים    טרייל    שומנשיפ  
65
62+70
66
71
2
70
65
62
71
2
70+66
65
71
2
62
62
70
65
71
2
66
70
65
62
66
71
2


מספר 20 עובר לא-2 בהמלצת השופטת