דירוג השופטת שרלין קרטר פסח 2012

קבוצה ב

הקבוצה חולקה לשלש רמות:
רמה א- הקבוצה החזקה יותר : 4, 16, 88, 7, 18
רמה ב- הקבוצה השניה          : 44, 45, 6, 87, 8
רמה ג – הקבוצה השלישית     : 17, 38, 33, 48
לטענתה אין קשר בין סדר המספרים לבין מי הכי טוב בתוך הקבוצה

קבוצה א2

הקבוצה חולקה לשלש רמות:
רמה א - 20, 42, 14
רמה ב  - 5, 10, 35, 49
רמה ג, - 27, 32, 86
לטענתה אין קשר בין סדר המספרים לבין מי הכי טוב בתוך הקבוצה

קבוצה א1

לפי הסדר:
62
70
65
2
71
הסדנא הבאה תתקיים בסוכות ובה חברי א2 יצטרפו למי שנשאר בא1
חברי קבוצה ב יעברו לא2 ותנתן אפשרות לבוגרי כתה י' שמעולם לא היו חלק מהסדנות לנסות להצליח בא1 ולהידרג לגביע אומות עולם 2012