עמותה הישראלית לסוסי קווטר

דירוג נבחרת הנוער על ידי ליטה הוטל

סוכות 2012
      א1             א2             ב1      
27 87 37
14 33 22
10 7 21
86 17 34
35 6 23
58 12
49 16 3
  2
  28
  11
  24
  9

המסומנים באדום עולים קבוצה