עמותה הישראלית לסוסי קווטר

דירוג גרי רנולדס

סוכות 2012
      א1             א2             ב      
35 23 28
14 38 38
5 33 2
2722 4
8717 3
49 16 29
262131
 3280
 3579
 625 15 81 19
 8
 44
 55