עמותה הישראלית לסוסי קווטר

דירוג קבוצת הנוער לפי קרן בניסטר חנוכה 2012
א1 א2 קבוצה ב
20 3728
42 21 3
27 7 79
14 34 12
35 17 4
2633 80
10 16 15
51924
87 25
49 9
  81
  18