עמותה הישראלית לסוסי קווטר

צור קשר

על מנת לייצור קשר עם העמותה הישראלית לסוסי קווטר:

שלח מכתב לכתובת : העמותה הישראלית לסוסי קווטר ד.נ. הערבה 86835 טל: 08-6581343 פקס: 086581796 e-mail: srb@arava.co.il
או חייג לחברי ההנהלה:
רותי שדמות יו"ר העמותה 0523666455
סגן יו"ר העמותה דנה מינדל הוכמן0505493914
מורן פינקו 0506819533
חמי שמיר0528302007

חברי ועדת נוער:
גילי שדמות    0544734708
מורלי בר     0546666435
שחר חשוב     0525628762
נטלי ארנזי     0546682254
שרי השאש     0528275221

מנהלי קבוצת הנוער ILQHA:
רותי שדמות    0523666455
מורן פינקו    0506819533
דנה מינדל הוכמן    0505493914

חברי ועדת ביקורת:
מעוז קליין 0577234666