עמותה הישראלית לסוסי קווטר

ישיבת ועדת נוער - מגל מרץ 2010
נוכחים : גילי שדמות, שרי השאש, איציק חנוכה, אנדי מורמן, רותי שדמות

 1. סוסי גוניור – ונוביסוס – מתגים
 2. סוסי גוניור ונוביסוס – מתי עולים לסיניור
 3. ילדי נוביס על נוביסוס- האם מפרידים
 4. מתי עולים מנוביס לאדוונס לאופן
 5. מסלולי הורסמנשיפ ואק
 6. סדר מקצים הורסמנשיפ ופלזר
 7. הפרדת מסלולי 8 ו 11
 1. בכתות אופן ירכבו עם נוביסוס עם מנוף ויד אחת
 2. בכתות נוביס ואדוונס נוביס יירכבו עם מנוף ושתי ידיים או אחת או שבור ושתי ידיים בגוניורים.
 3. נוביסוס יעלה לסיניור אחרי 3 תחרויות
 4. בנוביס לא יפרידו סוסי גוניור סיניור ונוביסוס
 5. הוחלט להפריד במסלולים בין גילאי 8 ומטה ו- 11 ומטה
 6. שרי תכין מסלולי אק , שומנשיפ והורסמנשיפ
 7. מפרידים בתחרויות הבאות את הפלזר מההורסמנשיפ – קודם הפלזר
 8. עולים מנוביס לאדוונס אחרי שנתיים בליגה מבלי להתחשב בכמה תחרויות השתתף או אחרי 18 נקודות – מה שבא קודם.