עמותה הישראלית לסוסי קווטר

29/7/17

תוספת ישראלית לספר חוקים של ה-AQHA לתחרויות ILQHA

החל משנת 2007 ליגת ה-ILQHA תתקיים ,לפי ספר החוקים של עמותת האם שלנו ה-AQHA האמריקאי בכל הנוגע למקצים שהינם בהגדרה שלנו אופן.(החלטה מישיבה במושב בן נון משנת 2005)
חריגות תהיינה רק במקצי הנוביס והאדוונסד נוביס (במנוף ושתי ידיים ולכן לא יוכל להיות מאושר על ידי ה(AQHAׂ
סוסים ירוקים ב-AQHA הינם חוקיים רק בבוגרים – אין סוסים ירוקים בנוער- הוחלט כי ירכבו לפי ניקוד AQHA במנוף יד אחת או שבור שתי ידיים. רק באופן ואדוונס נוביס מגילאי 12 ומעלה. לא ירכבו רוכבי 11 ומטה על סוסים ירוקים בהגדרתם.

לרוכבים

כל ילד בישראל צריך לעבוד בדיקה אצל רופא ספורט אחת לשנה
קבוצות הגיל בליגת הAQHA והILQHA נכון לספטמבר 2016
באוגוסט 2012 הוחלט להחליף קטגוריית גיל בסוכות במקום בינואר

הקטגוריות הקיימות בכל קבוצת גיל

 1. נוביס - הליכה גוג – סוסים מכל הגילאים -ירכבו עם מנוף ושתי ידיים במידת הצרך
  יחולק לנוביס לשנה א' , נוביס שנה ב' (לפי החלטת הנהלה מרץ 2010) המעבר מנוביס שנה א לנוביס שנה ב עם סיום העונה המעבר מנוביס שנה ב' לאדוונס נוביס – עם צבירת 18 נקודות בכל מקצוע בנפרד .
 2. אדוונסד נוביס - הליכה, גוג, קנטר – אול אגס all ages וסוסים ירוקים ( רכיבה עם שתי ידיים גם עם מנוף כלומר לא AQHA APPROVED) המעבר מאדוונס נוביס לאופן עם צבירת 18 נקודות בכל מקצוע בנפרד 12-18 אדוונס גרין יצברו ניקוד להי פוינט ולעליה לאופן גרין או לאדוונס סיניור
 3. אופן נוער<> – שפועל לפי חוקי הAQHA כתות 11 אופן ירכבו עם שתי ידיים ( אושר לפני התחרות מאי 2010 ) במידה ותחרות AQHA APPROVED מי שרכב עם שתי ידיים פסול וידורג רק לישראל
  כל מקצועות הליכה ג'וג ומנוף 2 ידיים הם המצאה ישראלית ולא יכולים להיות AQHA APPROVED רק מאושרים ILQHA
  לא ירכב ב- 15-18 נוביס או אדוונסד נוביס מי שמחזיק בידו תעודת מדריך רכיבה מכל מוסד חינוכי שהוא. ( הוחלט ב2006)

ילד או נער שייכנסו לקבוצת גיל נמוכה משלהם– יפסלו מהמקצה ויורחקו לתחרות הנוכחית ולתחרות נוספת אלא אם כן קיבלו אישור מועדת ערעורים

ילד או נער שייכנסו לקבוצת גיל גבוהה משלהם– יפסלו מהמקצה ויורחקו לתחרות הנוכחית אלא אם כן קיבלו אישור

במידה ויש ערעור על מיקומו של נער בכתות השונות– יפנה המערער לחברת הנהלה מורן פינקו שתעזור בערעור – אם יתברר שהערעור לא היה עניני יפסל הנער מהתחרות.

המעבר מנוביס שנה ב' לאדוונסד נוביס ומאדוונסד נוביס לאופן יתרחש מייד עם צבירת 18 נקודות גם אם לא הסתיימה העונה . לא יעלה ילד כתה בתחרות אליפות הארץ אלא תדחה עלייתו לתחרות הראשונה בעונה הבאה

רוכב נוביס או אדוונסד נוביס יכולים לרכב באדוונסד נוביס או באופן (עליה בכתה) אך אם ידורגו בשלשת המקומות הראשונים לא יוכלו לחזור.

שיטת צבירת ניקוד

כשישנם 10 משתתפים ומעלה במקצה – המקום הראשון זוכה ב10 נקודות השני ב9 וכו'
כשישנם 7 משתתפים במקצה הראשון זוכה ב-7 נקודות והשני ב-6 וכו'
יוכתרו רוכבי high point earner בכל כתות הנוביס או והאדוונסד נוביס החל משנת 2011-12 וכן בכתות האופן ובשתי קטגוריות סוסים ירוקים .
אם רוכב נוביס שנה ב או רוכב אדוונס נוביס נכנס לכתה גבוהה משלו הניקוד שצבר בכתה הגבוהה יתחבר לכתה הנמוכה וישמש להוצאתו מהכתה – כלומר יצטבר ל18 נקודות הנחוצות כדי לעלות כתה.
לא ישונה סדר מקצים ביום התחרות בשום מקרה.

קטגוריות של סוסים

סוסי JUNIOR הם סוסים בני 5 ומטה וסוסי SENIOR הם בני 6 ומעלה.

סוסים ירוקים –– סוסים שבתחילת דרכם באול אראונד . יצטרפו לסוסי גוניור בכתות האופן ירכבו עם מנוף עם יד אחת או עם מתג שבור ושתי ידיים ללא קשר לגילם .

סוסי ג'וניור יכולים להתחרות בכתה עם סוסי סיניור וזאת לפי ספר החוקים האמריקאי. סוסים ירוקים ירכבו מול סוסים ירוקים (החלטת הנהלה 30.8.2010 )

GREEN HORSE הגדרה של סוס ירוק:

The purpose of the green class is to allow a horse to compete on an entry level with horses of the same level of experience. The class is a stepping stone to the more advanced level of competition with more seasoned horses. Horses, regardless of age will ride in a snaffle bit or bosal with 2 hands or with one hand and a standard western shank bit as approved by AQHA.
Eligible to compete :
1. horses that have shown during the previous year in open amateur or youth have not won more than 1000$ or 10 points in these classes as on january 1 on the current show year

2. horses in their first year of showing in (ILQHA) AQHA Approved shows.

(לפי ספר החוקים האמריקאי 2010– עמוד 190 סוס ירוק ירכב עם סוסים שכמותו והקטגוריה שלו תהווה קרש קפיצה עד אשר יהיה מוכן לרכב מול סוסים מנוסים יותר)
סוס ירוק יעבור לכתת סיניור כשצבר 10 נקודות – הניקוד מצטבר לפי ספר החוקים של ה-AQHA אם לא צבר יתחיל את העונה הבאה ב0 נקודות
סוס ירוק כתת מאמנים יעלה לסיניור עם צבירת 5 נקודות AQHA

סוס ג'וניור עובר לסניור על פי גיל בלבד

במידה ומתקשים בבדיקת הגיל של הסוס – הגיל ייקבע על ידי וטרינר המוסכם על כולם.
החל מינואר 2017 (השנה החל מאוקטובר 2016) החל מינואר 2016 גוניור משנת 2012 ומעלה - סניור משנת 2011 ומטה green horse 2011 ומטה

כללים לגבי נוהלים בתחרות בכלל

 1. כל מקצי הנוביס הליכה גוג הם ללא חלוקה של גילאי סוסים.
 2. כל מקצי האדוונסד נוביס והאופן יחולקו לסוס סיניור וסוסים ירוקים
 3. בכתות הנוביס 11 תפתח קבוצה נוספת לאחר שיהיו 10 רוכבים לפחות יחולקו פרסים עד מקום 6.
 4. בכתת נוביס 12-18 בכתה של 15 יחולקו לשתי כתות.
 5. .במקרה של מיעוט מתחרים – תמיד יחוברו מקצי 15 עם 18 ולעולם לא סוס ירוק עם סניור או נוביס עם אדוונסד או אדוונסד עם אופן.
 6. אם רשומים למקצה שלשה ורק שניים מגיעים – המקצה מתקיים והחסר נפסל.
 7. קריטריונים להחלפת סוסים בתחרות – רק בריאותי ובטיחותי. סוס צולע ייבדק ויאושר על ידי וטרינר או השופט בלבד.
 8. בכתות הבוגרות יותר 12-18 לא יצעקו המאמנים הנחיות לרוכבים מהגדר בזמן שיפוט ולא יזכירו לחניך את המסלול. נער שהמדריך שלו ינחה אותו מהגדר ייפסל. רק באישור מיוחד עם מכתב בקשה לפני התחרות, במקרים יוצאי דופן מותר יהיה למדריך לעזור מהגדר לנער המוגדר מוגבל במוסדות המקובלים על מדינת ישראל. חוק שקיים מהעבר וקצת שוכחים אותו!!
 9. אדם (כולל צופים והורים) שיתנהג שלא לפי כללי ההתנהגות שנכתבו ונרשמו על ידי ועדת נוער בחודש ספטמבר 2012 באפן לא ספורטיבי ולא הולם יורחקו ממתחם התחרות בליווי מנהל התחרות ולא יורשו לחזור

  לגבי בני נוער

 1. לא ישאר במתחם התחרות ילד מתחת לגיל 15 ללא ליווי מבוגר עם סיום יום הפעילות. (כשהרוכב האחרון יורד מהמגרש)
 2. הנערים אשר קיבלו אישור ויישארו במתחם הפעילות בשעות הערב יעשו זאת בלבוש צנוע , לא יעשנו (גם לא נרגילה) ולא ישתו משקאות שאינם מותרים לגילם על פי חוק.
 3. במקרה של מצב הנראה מסוכן תחילה תסולק הסכנה על ידי מדריך מוסמך או אדם מבוגר ורק לאחר מכן יוגש דיווח למאמנו או למנהל האירוע(כנ"ל בסדנאות).
 4. לא ירכב במגרש חימום, במגרש התחרות ובשעות לפני ואחרי הפעילות מי שאינו חבר או מחזיק בכרטיס מתחרה של העמותה. וזאת מהצהריים של היום שלפני התחרות ועד לסיום התחרות כולה וכן לא בסדנאות. (כל עוד המגרש מושכר על ידי הנהלת העמותה)
 5. לא ירכב נער מתחת לגיל 18 במתחם התחרות ללא ליווי של מדריך מוסמך.

סדנאות

בקבוצה הוותיקה פחות לא יוחלפו סוסים בין החניכים אלא בהסכמתם. בבוגרת לפי דרישת המאמן המגיע מחו"ל. מי שאינו נותן שירכבו על הסוס שלו לא ירכב על סוסים של אחרים. נער או נערה שאינם נמנים על קבוצת הנוער ואינם שותפים לסדנאות לא יורשו בשום מקרה להישאר באזור הסדנא או המגורים בכל משך הסדנאות.

ועדה מקצועית ובאישור הנהלה 2012
ושנים קודמות