עמותה הישראלית לסוסי קווטר

סיכום פגישה עם מגל

הי לכולם,

נוכחים: רותי, גילי, מורן, שלומי וענת
הנושאים שנדונו:
 1. שלומי ינסה לסייע במציאת עובדת נקיון אשר תעבוד בימי התחרות למן השעה 10:00 ועד לשעה 17:00 באופן רציף וביום עזיבת המרכז (בתום הסדנאות), לנקיון חדרי השירותים והמקלחות, המטבחים ושטח המרכז (איסוף פסולת, ריקון פחי אשפה, איסוף כסאות וכיו"ב. העמותה תשא בתשלום שכר עבודת המנקה ותהא אחראית להפעילו/ה.
 2. שלומי יוודא קיום צינור מים עם ברז בתאי הקשירה (צינור לכל שני תאים).
 3. תאי סוסי המרכז יופרדו באמצעות מחיצה מתאי הסוסים המתארחים.
 4. הזמנת תאים לסוסים המתארחים, קשירה ובטון, תשלח לשלומי ולענת בדוא"ל, עד 3 ימים לפני התחרות, באמצעות הטבלה המצורפת וסימון התאים על תרשים שישלח למורן ולרותי עד שבוע לפני התחרות. אין התחייבות מצד המרכז למתן תאי בטון.
 5. שלומי יוודא תקינות התאורה במגרשי הרכיבה, תאי הסוסים ואזור הלינה.
 6. לא תתאפשר התחברות לנקודות חשמל והקמת מטבחים בכל שטח המרכז למעט באזור המיועד לכך המצוי בצמוד למגרש הרכיבה המקורה העליון ובחורשה.
 7. חל איסור להבערת מנגלים בשטח המרכז למעט באזור החניה בריחוק מכל דבר - עצים, צמחיה, חומרים, ציוד, קוי חשמל תקשורת וכיו"ב.
 8. לו"ז מגרשים (מקורה / לא מקורה, ימים ושעות) ישלח ע"י רותי לשלומי ולענת עד שבוע לפני התחרות. יעשה נסיון להתחשב בבקשה בתאם ללו"ז פעילות המרכז.
 9. מגרשי הרכיבה יסגרו לרכיבה בחצות. השימוש במקלחות יעשה רק בנוכחות מדריך אחראי שיודא כי נוכחים במקום רק שני מתקלחים ושני ממתינים. אין לאפשר ישיבה והתגודדות בשטח משרדי הנהלת המרכז אלא רק באזור הלינה או האכילה.
 10. אין לעשות שימוש כלשהו ולהיכנס למשרדים / חדרים ומתחמים במרכז למעט המורשים במפורש.
 11. אין להעמיס על מערכת החשמל ואין להתחבר לשקעי חשמל (לרבות להטענת טלפונים ניידים) אלא באזור האכילה, התאים והחורשה.
 12. בהודעה שבוע מראש, יסיע שלומי בשכירת כסאות. תשלום ואחריות על העמותה.
 13. משעות הצהריים ועד לשעות הערב יפעל במרכז מזנון שיספק בשר (שניצלים ונקנקיות), סלטים וציפס ממסעדת אלואזיר הסמוכה. למרכז אין כל אחריות על תעריפי המזון או איכותו.