עמותה הישראלית לסוסי קווטר
ישיבת הנהלה 15.4.10 גדרה

חברי הנהלה נוכחים – חמי שמיר מורן פינקו רותי שדמות
שאינם חברי הנהלה - איציק חנוכה


נושאים לדיון:
 1. הצעות ועדת נוער מה23 למרץ במגל

 2. הצעת יעקב גוטויין לגבי ניקוד נוביס ומעבר לאדוונס

 3. בגדים – גביע אומות עולם

 4. אליפות הארץ – לוח זמנים

 5. איציק חנוכה – גביע אומות עולם
דיון והחלטות הנהלה
 1. הסעיפים שלא התקבלו בהנהלה הם:
  1. נוביסוס ירכב בליגה עונה שלמה – מאוטובר עד הגמר גם אם לא היגיע לכל התחרויות – בעונה השניה שלו יעבור לסיניור. סוס גוניור עובר לפי הגיל שלו

  2. המעבר מנוביס לאדוונס -- ילד ישאר בנוביס בעונה הראשונה שלו ויצבור כמה ניקוד שיצליח לצבור. בעונה השניה שלו יעבור לאדוונס כשיצבור סהכ 18 נקודות כולל הניקוד של העונה הקודמת (כלומר לבחירתו אם להתחיל את העונה בנוביס ולעבור באמצע או להתחיל את העונה באדוונס) בתום שנתיים של רכיבה בליגה ללא התחשבות במספר התחרויות בהם השתתף יעבור הנער לאדוונס. הסיבה לשתי ההחלטות – לא לפגוע בניקוד השנתי של הנער לקראת הזוכה בניקוד הכי גבוהה לכתתו.


 2. סעיף ב' ענה גם על השאלה של יעקב גוטויין.

 3. לגבי חולצות ייצוגיות לנוער – תבדק אפשרות לתפור או להזמין חולצות ייצוגיות לנבחרת הנוער היוצאת לחול החולצות יישארו בבעלות העמותה או ימחרו במחיר עלות לנער שירצה בהם. המחיר יובא לאישור הנהלה.

 4. הוחלט לרענן במעט את מספר חולצות התצוגה של הבנות. יש כבר מספר חולצות אך הן כבר איתנו 4-6 שנים. חולצות אלה והחדשות ישמשו את הנוער רק בתחרויות בחול.

 5. לוח זמנים לאליפות הארץ יפורסם בימים הקרובים עם תכנית טנטטיבית.

 6. מכתב להורים עם התחייבות יוגש להורים בימים הקרובים

 7. איציק חנוכה – הנושא נבדק והוחלט כי הקריטריונים לגבי השתתפות נער/ה בגביע אומות העולם ברורים. היות ולא הייתה טעות או הפרה של הכללים בבחירת הנבחרת. ועל כן הנבחרת והרזרבה יישארו כפי שפורסמו.