עמותה הישראלית לסוסי קווטר

ALL AROUND

Western horsemanship

אחד ממקצועות ה- ALL AROUND אשר בו מתבקש הרוכב לבצע ברכיבה מסלול ידוע מראש הניתן לו על ידי השופט. המסלול יכלול את האלמנטים הבאים: הליכה , ג'וג, טרוט , לופ, קנטר, בקו ישר או במעגל, עצירה והליכה אחורה בקו ישר או במעגל, סיבוב על רגל ציר אחורית, החלפות רגליים ( SIMPLE OR FLYING LEAD CHANGE ) הליכה הצידה או באלכסון, קנטר על רגל הפוכה ורכיבה במקצבים השונים ללא ארכובות. עם סיום ביצוע המסלול מתבקשים הרוכבים העולים לגמר לרכב לאורך הגדר ולהשפט על ישיבה נכונה במקצבים השונים. במקצה זה נשפט הרוכב על ישיבה נכונה ומאוזנת, על ביצוע מסלול נכון ומדויק כפי שרשום על הנייר שקיבל מהשופט, והסוס יישפט על שיתוף פעולה, שקט נפשי ודיוק. שיטת הניקוד מ-1 ועד 20

Showmanship

אחד ממקצועות ה-ALL AROUND אשר בו מתבקש המציג להציג סוס במסלול הניתן לו על ידי השופט, מהקרקע, עם ראשיית בית או ראשיית תצוגות ועם חבל שרשרת . המסלול הניתן למציג יכלול את האלמנטים הבאים: הובלת סוס בהליכה ג'וג וטרוט בקו ישר או במעגל, הובלת הסוס אחורה בקו ישר או במעגל או שילוב של שניהם, עצירה, סיבוב על רגל ציר אחורית שמאלה תוך כדי משיכת הסוס שמאלה עד 90 מעלות (PULL TURN) , סיבוב על רגל ציר אחורית ימינה מ-90 מעלות ומעלה (PUSH TURN). במקצה זה נשפט המציג על הופעה יפה ונקיה שלו ושל הסוס, ועל ביצוע המסלול במדויק תוך הפגנת נינוחות טבעיות בתנועה וביטחון עצמי של המציג והסוס. השיפוט יינתן בין 1 - 20.

Western pleasure

אחד ממקצועות ה- all around אשר בו נשפטת יכולת התנועה של הסוס בשלושת המקצים: הליכה, ג'וג, ולופ, ברכיבה לאורך הגדר. קרדיט יינתן לסוס שהוא שבור ושקט, עם תנועה עקבית ושוטפת, ושזז במהירות ובגודל צעדים המתאימים לגודלו ומבנהו. על הסוס לשאת את הראש והצוואר בתנוחה רגועה וטבעית כשקודקוד הראש נמצא מעט מעל הגבנון, והוא בעל הבעת פנים טובה ומוצג עם מגע קל או כלל בלי מגע במושכות. . Trail אחד ממקצועות ה- all around אשר בו נשפטת יכולת הסוס והרוכב לעבור במסלול מכשולי דרך שיפורסם ע"י השופט, לא פחות משעה לפני תחילת המקצה. המסלול יכלול לא פחות מ-6 מכשולים שמתוכם 3 מכשולי חובה והם: פתיחה וסגירה של שער, מעבר מעל לא פחות מ-4 קוולטים, והליכה אחורה. הניקוד שיינתן יהיה מ-0 ועד לאין סוף נקודות כאשר לרוכב ניקוד התחלתי של 70נק'. כל מכשול יישפט בנפרד ויכלול את הגישה למכשול והמעבר במכשול עצמו ויקבל ניקוד של בין 1.5- ל 1.5+ כשהציון לביצוע ממוצע הוא 0. כלומר: 1.5- ביצוע גרוע מאוד 1.5+ ביצוע מצוין 1- ביצוע גרוע 1+ ביצוע טוב מאוד 0.5- ביצוע לא טוב 0.5+ ביצוע טוב 0 ביצוע ממוצע. בנוסף יינתנו נקודות עונשין על טעויות חמורות כמוסבר בספר החוקים

Western riding

אחד ממקצועות ה- all around אשר בו נשפט הסוס על איכות המקצבים, החלפות רגליים, הקשבה לרוכב, נימוס ויציבה. על הסוס לבצע מסלול הכולל בתוכו מספר נתון של החלפות רגליים . קרדיט יינתן לסוס עקבי בתנועתו, ממושמע, ובעל יכולת להחליף רגליים בקלות ובצורה מדויקת במקומות הנדרשים במסלול, תוך כדי תנועה רגועה ובהחזקת מושכות משוחררות בצורה סבירה. בנוסף יישפט הסוס על מעבר מעל קוולט. הניקוד יינתן בין 0 ל- 100 כשהציון ההתחלתי הוא 70 . על כל פעולה במסלול יינתן ציון של בין 1.5- ל- 1.5+ כשביצוע ממוצע יקבל 0. 1.5- ביצוע גרוע מאוד 1.5+ ביצוע מצוין 1- ביצוע גרוע 1+ ביצוע טוב מאוד 0.5- ביצוע לא טוב 0.5+ ביצוע טוב 0-ביצוע ממוצע. בנוסף יינתנו נקודות עונשין על טעויות חמורות כמוסבר בספר החוקים

Hunt seat equitation

אחד ממקצועות ה- all around שמתבצע בלבוש וציוד רכיבה "אינגליש" שהוא מקביל ל- horsemanship ואשר בו מתבקש רוכב לבצע מסלול מסוים אשר כולל את האלמנטים הבאים: הליכה, טרוט ישיבה, טרוט עבודה, רגל נכונה בטרוט קום שב, קנטר, מעגלים, figure 8 , עצירה, הליכה אחורה, הליכה הצידה side pass , הליכה באלכסון Leg yield , החלפות רגליים (flyng או simple ) קנטר על רגל הפוכה, הוצאת והכנסת הארכובות תוך כדי רכיבה, hand gallop , פניה על חלק אחורי, פניה על חלק קדמי, החלפת רגליים בטרוט וקווים ישרים. עם סיום המסלול מתבקשים הרוכבים העולים לגמר לרכב ליד הגדר שם ישפטו ל ישיבה נכונה בשלושת המקצבים. במקצה זה יישפטו המתחרים על ישיבה נכונה, תוך ביצוע מסלול מדויק ונכון שנבחר ע"י השופט. הניקוד שיינתן הוא בין 0 ל- 20 נק'.

Hunter under saddle

אחד ממקצועות ה- all around שהוא מקביל ל- western pleasure רק באוכף ולבוש אנגלי. במקצה זה נשפטת התנועה של הסוס במקצבים: הליכה, טרוט קימה, וקנטר. קרדיט יינתן לסוס שבור ושקט הזז בצורה משוחררת חופשית ועיקבית, בצעדים ארוכים ונמוכים, שמכסים הרבה שטח. על הסוס לרכב עם הראש והצוואר רגועים הנמצאים באותו גובה או מאט מעל הגבנון, ועם מתח קל במושכות.

Reining

מקצה שליטה הכולל בתוכו את הדרישות הבאות: 1.החלפת מהירות ממעגל מהיר למעגל איטי וההפך. 2. 3 מעגלים לכל צד 2 מהירים גדולים ואחד קטן איטי. 3. החלפות רגליים בקנטר. 4. ספינים- סיבובים על רגל ציר אחורית.עד 4 ורבע לכל כיוון. 5. רולבק - פנייה של 180 מעלות על רגליים אחוריות בקנטר ויציאה לכיוון הנגדי בקנטר 6. עצירות החלקה בהם הרגליים האחוריות נעצרות ומחליקות על המשטח שעה שהקדמיות ממשיכות לצעוד קדימה. על הרוכב להיות מסוגל לבצע את האלמנטים הבאים במינימום של מאמץ, קרדיט יינתן לסוס ממושמע, בעל כשרון, גישה חיובית, זריזות וביטחון עצמי בביצוע המסלול. הניקוד בשיפוט יינתן בין 0- עד אין סוף נקודות כאשר ציון ההתחלתי הוא 70. נקודות עונשין יינתנו בהתאם לחומרת הטעויות בזמן ביצוע המסלול בהתאם לכתוב בספר החוקים.